Bærekraftig fiske

Bevarer havets ressurser for fremtidige generasjoner.

Det er en prioritet for Vitbit å tilby kjæledyrene våre godbiter og fôr der fisken kommer fra et bærekraftig fiskeri.

Alle våre produktet kommer fra et godt forvaltet og bærekraftig fiskeri i henhold til internasjonale standarder. For å støtte vårt fokus på bærekraftig utvikling, samarbeider vi med Marine Stewardship Council, en internasjonal ideell organisasjon som anerkjenner og belønner innsats for å beskytte havene og ivareta sjømat for fremtiden. Når du ser MSC-logoen med den blå fisken på et Vitbit-produkt, vet du at fisken kommer fra en sertifisert sporbar, bærekraftig kilde.


vitbit_MSC.svg


Per i dag er over 83 % av Vitbit produktene merket med MSC. Og dette er bare første steg: målet vårt er at alle våre produkter skal møte kravene som stilles for å kunne merkes med MSC-logo som sertifiserer at fisken kommer fra et bærekraftig fiske. Dette betyr bærekraftig fanget fisk som du kan gi til din hund eller katt med god samvittighet.

Når du ser MSC-logoen på et produkt, kan du være trygg på at det er: Fra en sertifisert, bærekraftig kilde - Hver enkelt MSC-sertifisert fiskeprodusent har blitt vurdert uavhengig med tanke på dennes spesifikke virkninger på villfiskbestanden og de økosystemene de er en del av. I hele forsyningskjeden, fra hav til tallerken, er MSC-sertifisert sjømat atskilt fra ikke-sertifisert sjømat. Den er tydelig merket, slik at den kan spores tilbake til en sertifisert, bærekraftig fiskeprodusent. Regelmessig DNA-testing har vist at MSC-merkede produkter er riktig merket. Slik at du kan stole på at du kjøper den fisken som er angitt på pakningen.


I over 20 år har MSC samarbeidet med forskere, fiskerier, sjømatprodusenter og merkevarer for å utvikle egne standarder og fremme bærekraftig fiske. MSC er anerkjent av både FNs mat- og jordbruksorganisasjon og Global Sustainable Seafood Initiative.