Vitbit er basert på kvalitetsfisk godkjent til menneskemat, hvor vi anvender hele fisken for å sikre en bærekraftig utnyttelse av våre ressurser.